Przeglądaj lub wyszukaj firmy

wpisz część lub całość nazwy firmy

wpisz część lub całość nazwy miasta

Słownik PKD wpisz numer lub nazwę PKD

Wyniki wyszukania: 343

Nazwa PKD wiodące
Michalina Fidor 66.22 Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Monika Sudak - „CANDELLA - ŚWIAT ŚWIEC” 46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Produkcja i Handel Michał Staniszewski 32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
USŁUGI ROLNICZE Agnieszka Góra 1.61 Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
UNIDEB Arleta Wielgusiak 62.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Agnieszka Szala - TRANSPORT SPEDYCJA 49.41 Transport drogowy towarów
Andrzej Kukiełka 45.20 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
Andrzej Ratoń 86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna
Andrzej Todys 45.11 Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Anna Ratoń - Lekarz Dentysta 86.23 Praktyka lekarska dentystyczna
Anna Rybak 86.21 Praktyka lekarska ogólna
Artur Sowa - DEPOŻ 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Artur Zarębski 92.0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Dariusz Ryń 66.22 Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
DOMINIQUE Dominika Sałach 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Doradztwo Prawne Szymon Dworzycki 69.10 Działalność prawnicza
Dorota Bekas 86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna
EXCELSIS USŁUGI ALPINISTYCZNE Wojciech Omiotek 43.99 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Gościniec ,,Sami Swoi" Magdalena Milczuk-Kobel 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
Henryk Słoma 32.13 Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
FIRMA JA -NA Wojciech Gruszka 33.11 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Iwona Kicińska - „KARCZMA POD LASEM” 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
Jan Kłembokowski - Zakład Usługowo-Produkcyjny „FILUNEK” 16.23 Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Jerzy Łapiński - „Bezpieczna Praca” 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Jerzy Mazur - MAZPOŻ Autoryzowany Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu P.poż 33.13 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych