Przeglądaj lub wyszukaj firmy

wpisz część lub całość nazwy firmy

wpisz część lub całość nazwy miasta

Słownik PKD wpisz numer lub nazwę PKD

Wyniki wyszukania: 343

Nazwa PKD wiodące
Jolanta Michna USŁUGI SEKRETARSKO - BIUROWE IRBIS 82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Kancelaria Prawnicza Artur Tukiendorf 69.10 Działalność prawnicza
Kazimierz Bondyra 43.34 Malowanie i szklenie
Krzysztof Świderski - Usługi Remontowo-Budowlane „KONKRET” 43.11 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Łukasz Bulak 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Łukasz Michalski - Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD” 23.61 Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Małgorzata Łyś 96.2 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Marek Lipiec - Sanmed 86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna
Marian Kłos 47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Marian Kolmer - Zakład Remontowo-Budowlany 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
MIKO Michał Kowalski 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Piotr Artur Zwolak - FUH REMA 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Mariusz Szuwara - Usługowy Zakład Elektryczny „INKASO” 42.22 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
PROMATIC Automatyka do Bram Paweł Burdzy 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAFL" Rafał Łyś 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
RobIT Robert Kłos 62.1 Działalność związana z oprogramowaniem
Sławomir Moździoch - Usługi Oświatowe 85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
STUDIO GRAFICZNE "BLACK DOT" Paweł Litwin 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Teresa Jędruszko 47.81 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Tomasz Biszczan - POSADZKI I TYNKI Z ŻYWIC 43.33 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Tomasz Świątkowski 43.39 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Usługi Wodno-Kanalizacyjne Dariusz Bondyra 43.22 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Tomasz Nowosad 43.34 Malowanie i szklenie
Wiesław Michalski - Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” 42.11 Roboty związane z budową dróg i autostrad
Wojciech Milczuk - Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów